Sociala medier-strategi

Att ha en väl utformad strategi för marknadsföring på sociala medier är grunden för att nå ett framgångsrikt resultat, precis som med all annan digital marknadsföring. Efter att vi har genomfört en sociala medier-analys har vi en bra grund för att utforma en sociala medier-strategi. Här går vi igenom hur vi jobbar med att sätta en strategi för era sociala medier. Kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur vi kan hjälpa ert företag med sociala medier-strategi!

Varför är det viktigt med en sociala medier-strategi?

Att ha en strategi för sociala medier är viktig för allt kommande arbete med marknadsföring på de olika sociala medier-plattformarna, så att ni lägger era resurser på det som tar er mot era uppsatta mål.

Det är viktigt att både ha en strategi som är övergripande för alla sociala medier ni använder, och att ha en strategi för respektive kanal. Om ni till exempel annonserar på Snapchat, Facebook och Instagram behöver ni då utforma fyra strategier. Att ha en strategi på plats är viktig av många olika anledningar, som att veta vilka mål man arbetar mot, vilka plattformar målgruppen finns på och att det finns en tydlig process för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

En strategi för annonsering på sociala medier ger en bild över:

  • Vilket eller vilka mål ni arbetar mot
  • Vad som ska prioriteras och vad som kommer sekundärt
  • Hur arbetet skall utföras, när det ska utföras och vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter

Vem behöver en Sociala medier-strategi?

Alla företag som jobbar med en eller flera plattformar på sociala medier bör ha en utformad strategi. Detta gör det enklare för alla på företaget att jobba mot samma uppsatta mål och all annonsering blir enklare att följa upp, optimera och utvärdera. Det är gynnsamt att lägga upp en strategi för sociala medier i fall ni:

  • Precis ska börja arbeta med sociala medier eller en ny plattform
  • Jobbar med sociala medier, men det presterar inte som önskat
  • Jobbar med sociala medier, men har inga tydliga mål med annonseringen
  • Jobbar med sociala medier, men det är otydligt vem som ansvarar för vad

Strategi för sociala medier – steg för steg

För att ta reda på vilket potential som finns för er som företag börjar vi alltid med en analys av er befintlig marknadsföring på sociala medier innan vi sätter upp en strategi. Med en sociala medier-analys i grunden får vi en tydlig bild över nuläget samtidig som vi får en bra grund att basera strategin vidare på. Vi tar gemensamt fram en skräddarsydd strategi som är anpassad efter just era mål, där våra erfarna specialister arbetar datadrivet för att lägga annonsbudgeten där det är som mest lönsamt.

RESURSER

En viktig del av strategin är att kartlägga vilka resurser som finns internt hos er som företag och vilka delar ni behöver hjälp med. Här behöver vi ta reda på vem som skapar bildmaterial, vem som skapar annonstext samt vem som svarar på frågor och kommunicerar med användarna på de olika sociala plattformarna och liknande. Detta skiljer sig mycket mellan företag och tillsammans med er så kommer vi fram till en skräddarsydd lösning just för er.

MÅLET MED MARKNADSFÖRINGEN PÅ SOCIALA MEDIER

Tillsammans fastställer vi målet med marknadsföringen. En strategi för sociala medier kan skilja sig mycket från till exempel en SEM-strategi, där målet ofta är fokuserat på försäljning och att hålla en specifik COS eller ROAS. En strategi för sociala medier kan handla om att nå ut med ett budskap till så många som möjligt eller få in så mycket trafik som möjligt till hemsidan. Målet med att marknadsföra sig på sociala medier kan skilja sig mycket från företag till företag och det är under strategi-processen viktigt att vi tillsammans fastställer målet med att synas på de olika sociala medier-plattformarna. Målet med marknadsföringen kan också skilja sig från kampanj till kampanj och även mellan de olika plattformarna.

VAL AV PLATTFORMAR OCH MÅLGRUPPER

Vi utvärderar vilka plattformar och målgrupper era resurser bör läggas på. När det kommer till marknadsföring på sociala medier finns det en mängd olika plattformar att välja på. Varje plattform kräver en egen strategi, men det är inte alltid nödvändigt att annonsera på alla plattformar.

Om ni ännu inte kommit igång med er annonsering är ett alternativ att starta med en plattform, t.ex. Facebook, för att sedan följa upp och och testa en ny plattform efter ett tag. Vi på Beet hjälper er med att utvärdera och rekommendera de olika sociala medier plattformarna och hur ert företag bör gå tillväga.

Det är också viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att hantera de olika plattformarna, då det kräver mycket av företaget själv att svara på kommentarer, ta fram material och liknande. Resurserna har en stor inverkan på upplägget.

Vem ni vill nå ut till är också en viktig del att prata om under strategiplaneringen. Vem är eran primära målgrupp och hur hittar vi dessa på de olika plattformarna? Vi på Beet är vana med att jobba med olika målgrupper, både custom målgrupper och så kallade lookalike-målgrupper på alla de olika sociala medier plattformarna.

Synergier med andra digitala kanaler

Marknadsföring på sociala medier samspelar i stor grad med andra digitala kanaler, som SEO och SEM. Beet är en fullservicebyrå inom digital marknadsföring och tillsammans med de andra specialisterna på Beet kan vi därför hitta synergier mellan de olika kanalerna.

Vårt SEO-team jobbar aktivt med att skapa intressanta artiklar som sedan kan användas för marknadsföring inom sociala medier. Från både SEO och SEM-teamet kan vi bland annat dra lärdom av vad kunderna söker på i Google för att ta reda på vad som är intressant och populärt just nu. Detta är bara några få exempel på hur vi på Beet samarbetar mellan de olika kanalerna.

Få hjälp med er strategi för sociala medier

Att sätta en sociala medier-strategi är inte alltid enkelt och vilken strategi just ditt företag skall använda behöver inte vara samma som någon annan. På Beet har vi bred erfarenhet av arbete med sociala medier inom olika branscher, B2B/B2C och storlekar på företag. Vi hjälper er gärna att sätta rätt strategi så tveka inte med att kontakta oss om ni behöver hjälp att sätta en sociala medier-strategi för just er!

Vad är en pixel och varför bör du använda dig av en?

Det finns vissa nödvändigheter för att lyckas med annonsering på sociala medier och pixeln är en av dem. Men vad är egentligen en pixel? Och hur kommer det hjälpa dig i ditt arbete? Det går vi igenom i den här artikeln.

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Visualisera din data med Data Studio

Läs mer

artiklar

Vad är E-A-T?

Läs mer

artiklar

Så lyckas ni med er displayannonsering

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00