Vad är Google E-A-T inom SEO?

Google E-A-T kom på tal i i början av 2013 men fick större spridning mot slutet av 2018 då Googles Quality Raters Guidlines blev offentlig. Där förklarade man vilka parametrar som tas i beaktning när en hemsida poängsätts. I den lades stor vikt vid just E-A-T. Här förklarar vi vad E-A-T står för och hur man bör tänka för att förbättra sitt innehåll och SEO-optimera utifrån riktlinjerna kring ämnet.

Vad är Google E-A-T?

E-A-T är en del inom Googles algoritm som läser av och värderar innehållet på en webbsida. Förkortning står för Expertis, Auktoritet och Trovärdighet (engelskans Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness). Det har varit omdiskuterat huruvida E-A-T är en rankingfaktor eller ej. Danny Sullivan på Google säger i en av sina Tweets att det inte finns nån teknisk aspekt bakom E-A-T som rankingfaktor, dock använder Google flera olika signaler som tillsammans kan indikera om ett innehåll är trovärdigt eller inte. I det hänseendet är det en rankingsignal. Innehåll med hög kvalitet och trovärdighet har alltså större chans att prestera bättre i det organiska sökresultatet än sidor men låg kvalitet. En trovädig sida har också ett högre värde för användaren.

Ett gott rykte är A och O för E-A-T

En annan viktig del i E-A-T är ditt rykte, både på och utanför webben. Om du är erkänt kunnig inom en yrkesroll off-line och har arbetat upp ett gott rykte, är det enklare för dig att också bli erkänd online. Att ha ett gott rykte och att vara erkänt kunnig inom ett område genomsyrar allt vad E-A-T handlar om.

YMYL - Your Money Your Life

Man kan konstatera att alla olika delar som innefattar E, A eller T hänger ihop och påverkar varandra. Att ha hög E-A-T är också extra viktigt på sidor Google benämner som YMYL-sidor (Your Money or Your Life). Det är sidor som innehåller något som kan påverka någons hälsa, lycka, säkerhet eller finansiella stabilitet. Dessa sidor kategoriseras under en högre standard eftersom missvisande eller vilseledande information kan åstadkomma stor skada.

EAT står för Expertis, Auktoritet & Trovärdighet

Vad står E-A-T för?

E – Expertise

Det här innebär att den som skapar huvudinnehållet bör vara expert inom området. Är du expert inom ditt område skapar det per automatik trovärdighet och auktoritet. Google säger att det bör vara en expert som skrivit innehållet på en YMYL-sida. Här är det viktigt att länka till, eller på annat tydligt sätt visa upp referenser som styrker din expertis. Om inte detta går att påvisa kan sidan få en låg poäng. Något mindre vikt på expertis läggs vid sidor som fokuserar på humor eller skvaller.

A – Authoritativeness

Auktoritet i innehållet. Det betyder att du som skriver innehållet bör ha allmänt erkänd auktoritet. Folk känner till dig, känner till din bakgrund och ser på dig som ledande inom din bransch med stark auktoritet. Auktoritet får du också genom goda referenser och recensioner.

T – Trustworthiness

Här syftar Google på en websidas trovärdighet. Varför ska man lita på din sida? Och vad gör den trovärdig? Genom att ha en välskriven ”Om oss” på din sida med kontaktuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer samt övrig viktig information gör att användaren känner att företaget är seriöst och trovärdigt. Du är också trovärdig om du genererar många, högkvalitativa länkar till ditt innehåll. Detta är en viktig del i Googles rankingsignal som kallas PageRank. Dessa länkar kan ses som ett kvitto på din trovärdighet. Ditt rykte omfattas också av trovärdigheten.

Google E-A-T & SEO: Vad innebär det i praktiken?

Som Google nämner i Quality Raters Guidlines så är E-A-T nästan uteslutande kopplat till innehållet på sidan. Det man utvärderar med E-A-T är sidans innehåll och inte hur många länkar som finns till sidan, eller hur strukturen på din sida är uppbyggd. Länkar har dock en påverkan på hur man blir poängsatt i varje del, men det du kan påverka själv är innehållet. Att hela tiden skapa kvalitativt innehåll som ger användaren nyttig information ska alltid vara högsta prioritet. Tänk på att påvisa din kunskap, vara saklig och informativ och alltid hänvisa till relevanta källor. Och kanske det allra viktigaste: kvalitet före kvantitet. Detta arbetssätt är standard inom content SEO.

Tips när man optimerar för E-A-T

  1. Känner du någon som är expert inom ett område du tänker adressera? Be personen skriva några rader eller åtminstone se till att personen blir omnämnd. Det skapar trovärdighet.

  2. Skriv om ämnen du själv är expert på. Känner du att du är expert inom ett område så har du någonstans samlat på dig kunskap för att få den känslan. Påvisa vart din expertis kommer ifrån genom att signera texten. Det behöver heller inte vara en femårig utbildning, utan kan likaväl vara fem år som prenumerant på en blogg som skriver om området.

  3. Bli omnämn av en sida eller person med hög auktoritet och trovärdighet. Släng ut alla trådar du har för att få en länk eller kommentar från någon med auktoritet och bra rykte. På så vis stärks din egen trovärdighet.

  4. Var tydlig med vad det är du skriver för typ av innehåll. En artikel, krönika eller faktatext? Är syftet att informera så bör en expert vara inblandad eller hänvisad till.

  5. Behöver du hjälp när du ska skriva ditt innehåll är det också en bra ide att ta hjälp av en SEO byrå som kan guida er i hur innehållet bör optimeras.

Page Experience Update

I juni 2021 lanserar Google en ny uppdatering som kommer fokusera mer på användarens upplevelse på en webbplats. Läs mer om uppdateringen och hur ni bäst kan förbereda er inför den här!

Läs mer

Utforska alla artiklar

Se alla

artiklar

Så lyckas ni med er displayannonsering

Läs mer

kundcase

Academic Work SEO-strategi - 149% ökad synlighet

Läs mer

artiklar

Visualisera din data med Data Studio

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00