Datadriven omni-strategi bygger momentum för Kjell & Company

Vi har tillsammans med Kjell & Co. arbetat med att få en djupare förståelse för hur marknadsföringen online påverkar försäljningen även i de fysiska butikerna. Den ökade insikten har legat till grund för att på ett effektivt sätt kunna öka försäljningen för hela verksamheten och kunna optimera annonseringen digitalt. Här kan du läsa mer om vår strategi.

Strategi för Kjell & Company

Kjell & Company säljer tillbehör till hemelektronik via deras över hundra fysiska butiker samt online. Affärsidén bygger på att ha genuint kunnig personal, service i världsklass och ett brett sortiment.

Företaget har tillsammans med Beet, under en tid arbetat med att få en djupare förståelse för hur marknadsföringen online påverkar försäljningen även i de fysiska butikerna. Den ökade insikten har legat till grund för att på ett effektivt sätt kunna öka försäljningen för hela verksamheten och kunna optimera annonseringen digitalt.

+54%

Revenue

YoY ökade deras store visits revenue med 54,6%.

+99%

Store visist

YoY ökade deras store visits med 99,88%.

+92%

Försäljning online

Deras onlineförsäljning ökade med 92,6% via Google Ads.

Google store visits

Första steget var att implementera Google Store Visits, vilket möjliggör bättre mätning av butiksförsäljning som påverkats av digitala annonser. Datan är dock relativt övergripande och ger mer av en fingervisning men genom att titta på hur stor andel av butiksbesökarna som genomför ett köp och det genomsnittliga ordervärdet kunde teamet nu löpande göra analyser på en mer detaljerad nivå.

Click-and-Collect

Nästa steg var att lansera en lösning med Click-and-Collect för att skapa en friktionsfri och smidig köpresa för kunder som föredrar att hämta ut sin produkt i butik. Kunden skapar ordern via webbutiken och hämtar sedan smidigt upp paketet i någon av de många fysiska butikerna. Försäljningen från Click-and-Collect integrerades även med Google Search Ads 360 vilket gjorde att teamet nu än mer kunde analysera vilka produkter som kunderna föredrog att köpa på det sättet och därmed kunna optimera budgivningen därefter.

När teamet hade fått en bättre inblick i relationen mellan försäljningen online, Click-and-collect och Store visits kunde den digitala marknadsföringen skalas upp betydligt och optimeras nu på ett sätt som gynnar företagets samtliga försäljningsflöden.

Local inventory ads

Vidare lanserades Local inventory ads (LIA), som gör det enkelt för konsumenter som söker efter en produkt på Google att direkt se om den finns i lager i en Kjell & Company-butik i närheten. Effekten av LIA har varit en kraftig ökning av offlineförsäljning som kommit via Store visits samt Click-and-Collect. Detta har i sin tur gynnat budstrategin och gett en ökad träffsäkerhet i den direkta onlineförsäljningen. Resultatet sedan LIA startade är en ökad onlineförsäljning via Google Shopping med +66,95 %.

+92%

"Genom att kunna ta del av fler datapunkter från Store visits och Click & Collect har vi kunnat bygga en strategi som gynnar försäljningen
såväl online som offline. Under Q1 2019 ökade onlineförsäljningen via Google Ads med +92 % YoY samtidigt som ROAS ökade med 38 %." - Kevin Wahlström, Senior SEM Specialist

Resan med omni channel har bara börjat

Resan med ett omnikanalstänk och optimering har dock bara börjat. Nästa steg som teamet nu jobbar på är dels att implementera Google Store Sales direct, som ger en detaljerad och mer korrekt inblick i köpbeteendet i butik. Dels att lansera Google Local campaigns som sätter ett helt annat fokus på att driva besök till de fysiska butikerna.

Löpande implementering

Googles många nya produkter, som Smart shopping, Smart display och Inventory
management, har löpande implementerats och utvärderats ihop med andra innovativa lösningar med mer maskininlärningsteknik. Detta tillsammans med att titta på hela affären har gjort den digitala marknadsföringen för Kjell & Company mer komplex men också gjort det möjligt att på ett effektivt sätt kunna skala upp annonseringen och därmed blivit en starkt bidragande faktor för en försäljningstillväxt, såväl online som offline.

2020-11-19

Björn Borg & Amazon

Genom att aktivt hantera Amazons sökords- och produktannonsering (Sponsored Products) lyckades Beet öka den månatliga försäljningen med 735 % och samtidigt sänka CoS med 52 %.

Läs mer

2020-06-03

Man of a Kind

We talked to Marcus Uggla, General Manager of Man of Kind, to find out more about "the magic sauce" and how Beet helped them to achieve more profitable digital growth.

Läs mer

2020-11-12

Academic Work SEO-strategy - Increased Visibility By 149%

Beets SEO strategy increased visibility by 149% for Academic Work, one of Sweden's largest recruitment and staffing companies. You can read the case study here.

Läs mer

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill höra om hur vi kan hjälpa er med er digitala marknadsföring?

info@beet.se 08-409 260 00